< Terug

Depressie en medicatie, zinvol of toch niet...

Een half miljoen Nederlanders is depressief, ca. 200.000 hebben een angststoornis. De kosten rijzen de pan uit. En de vraag is of we met medicatie op de juiste weg zijn om het probleem op te lossen…

Twee interessante artikelen in 4 dagen over depressiviteit. Serieus genomen worden als mens en het mogen aankijken van de pijn uit je verleden blijkt effectiever dan medicatie. Twee artikelen die bevestigen dat depressie niet met een doordrukstrip medicijnen te bestrijden is.

Nieuwe antidepressiva worden niet meer gemaaktdepressie-pil-of-niet

Het eerste artikel werd gepubliceerd in 'Sir Edmund', de wetenschapsbijlage van de Volkskrant, op zaterdag 25 augustus j.l. Onder de titel: 'Waarom antidepressiva niet beter worden' wordt besproken waarom de ontwikkeling van nieuwe medicijnen voor de behandeling van depressies tot stilstand is gekomen. De gangbare medicatie dateert van 30 jaar geleden en onderzoeken naar nieuwe, betere middelen zijn stilgevallen.

Biologisch mechanisme van depressie nog altijd niet gevonden, bestaat het wel?

Het brein stelt wetenschappers nog altijd voor een raadsel. 'Bij kanker neem je een hapje uit het weefsel, een biopt. Vervolgens kun je onderzoeken of er kwaadaardige cellen in zitten. Maar je kunt geen hapje uit de hersenen nemen om te kijken of er een psychische ziekte in zit.'

Wetenschappers stellen weliswaar dat genen en erfelijkheid een grote rol spelen, maar dat de biologische werking van depressie nog niet in beeld is gebracht. Men erkent ook dat traumatische gebeurtenissen en de omgeving waarin iemand opgroeit hun sporen kunnen achterlaten. 'Bij kanker en diabetes weten we hoe de ziekten ontstaan. Maar het biologische mechanisme van depressie kennen we niet. De medicijnen waren er eerst - en daar bedachten wetenschappers een theorie bij.'

Zelfs de VN hebben in hun officiële verklaring voor Wereldgezondheidsdag in 2017 gesteld dat het heersende biomedische verhaal over depressie meer kwaad dan goed doet en dient te worden afgewezen.

Depressie is geen chemische onbalans, maar een spiritueleverbindingverbroken

Het tweede artikel, gepubliceerd in het Brabants Dagblad van 28 augustus j.l., is geschreven naar aanleiding van het verschijnen van het boek 'Verbinding Verbroken' van de Britse schrijver-journalist Johann Hari, die uitzocht waarom hij ondanks de antidepressiva zo neerslachtig bleef.

Seroxat werkt niet

Johann Hari krijgt op zijn 18e van zijn huisarts te horen dat zijn depressiviteit het gevolg is van het gebrek aan een stofje in de hersenen en krijgt Seroxat voorgeschreven. Hij blijft depressief ondanks de medicijnen en gaat op onderzoek uit. Hij spreekt ruim tweehonderd wetenschappers, psychologen en ervaringsdeskundigen. 'We zijn systematisch verkeerd geïnformeerd over wat angststoornissen en depressies werkelijk zijn. Depressie is geen chemische onbalans. De belangrijkste oorzaak zit verankerd in de wereld, de manier waarop we leven. We lijden aan een sociale en spirituele onbalans.'

Sociale en spirituele onbalans

 'Depressie is geen chemische onbalans, maar een sociale en spirituele'. Onveiligheid in de jeugd. Eenzaamheid. Verlies. Er niet bij horen. Niet gezien worden. Je niet geliefd voelen. Gebrek aan zingeving. Dat zijn thema's waar veel depressies door gevoed worden en waar velen mee worstelen. Medicatie blijkt geen oplossing en is zelfs vaak niet werkzaam.

Waar ligt de oorzaak dan?

Wat Hari ontdekte als belangrijkste oorzaken van angststoornissen en depressies:

  1. Eenzaamheid veroorzaakt een aanzienlijk deel van de depressie en angst in onze samenleving.
  2. Het effect van trauma als kind is het vaakst aanleiding tot depressie. Onveiligheid van ouders in de jeugd leidt tot trauma.
  3. Genen verhogen de gevoeligheid, maar ze zijn geen oorzaak van een depressie.
  4. Te veel waarde hechten aan geld, status, materiele zaken en wat anderen van je denken.
  5. Zich niet gerespecteerd voelen.
  6. Gebrek aan zeggenschap en verantwoordelijkheid in de werksituatie.
  7. Een overwegend negatief toekomstbeeld.

ik ben niet okDe oplossing zit niet in een pil

Het doorbreken van eenzaamheid, het bieden van emotionele veiligheid, serieus genomen worden met je verhaal, niet veroordeeld worden om je schaamte en je schuldgevoelens. En uitgedaagd worden om je (oude) pijn onder woorden te brengen en aan te kijken. Om te vergeven, Om te oefenen in dialoog met je dierbaren. Het betrekken van anderen bij dit proces, waarbij er gemeenschapszin ontstaat en het over zingeving mag gaan. Allemaal zaken die niet in een pilletje te stoppen zijn. Pilletjes die bevestigen dat er met jou iets niet in orde is...

 

Er is hoop als ook je pijnlijkste emoties er mogen zijn

Als jouw subjectieve werkelijkheid gehoord wordt, zonder mitsen en maren, zonder goedbedoelde adviezen en relativerende tegenwerpingen, dan mag jij er zijn. In de coaching gesprekken blijkt mij keer op keer dat kind-ouderthema's aan de basis liggen van depressiviteit en vastlopen in het heden. Thema's als verlies, eenzaamheid, er niet bij horen, niet gezien zijn, je niet geliefd voelen, gebrek aan zingeving. En vooral niet serieus genomen worden met jouw subjectieve werkelijkheid. Er als kind en later als volwassene kennelijk niet toe doen. Dat zijn de werkelijke en dieper liggende oorzaken van depressiviteit.

In vergeving ligt de ruimte voor groei

De ervaring leert dat door cliënten te begeleiden op het onderzoek naar de pijn, er ruimte komt om de emoties rondom het verleden anders te gaan beleven. Om onbewuste patronen zichtbaar te maken en om andere keuzes te maken. Daarbij is vergeving nodig. Het opgeven van boosheid, wrok en een gevoel van verraad. Om in het heden met meer zelfvertrouwen en zingeving in het leven te gaan staan en de regie weer in handen te nemen. Een veilige en emotioneel beschikbare coach, een secure base, kan de oorzaak helpen raken. En de cliënt weer een positief zelf- en toekomstbeeld helpen vinden.

Je bent geen patiënt

De vraag is of we het bij depressiviteit wel over de 'patiënt' moeten hebben. Of dat we dat etiket maar achterwege moeten laten, de pillen in de doos moeten laten. Misschien moeten we te tijd nemen om een gesprek van mens tot mens aan te gaan. Zonder te oordelen en met nieuwsgierigheid naar elkaars werkelijke emoties en verhaal.

Neem nu contact op als je vragen hebt of worstelt met depressiviteit!

Depressie en medicatie, zinvol of toch niet...