< Terug

5 redenen waarom leiders focus verliezen

Wat zien we...

Vaak worden de snel veranderende werkelijkheid, de continue informatiestroom en sociale media genoemd als oorzaken van het verlies van focus. Focus zelf is niet het probleem, het probleem zit ‘m in datgene wat onder de oppervlakte zit en wat je tegenhoud om in het moment te kunnen blijven.

De wortels van deze oorzaken liggen in het verlengde van je wortels als mens: bij de boodschappen die je van je ouders hebt meegekregen. Dat maakt ook dat het vaak onbewuste en onuitgesproken oorzaken zijn. En dat we de schuld voor onze afleiding buiten onszelf zoeken.

Het feit dat je afgeleid wordt kan het gevolg zijn van mentale of psychologische zorgen of problemen. De angst voor verlating of afwijzing kan je ervan weerhouden om werkelijk te wortelen in je huidige carrière. Je zou kunnen lijden onder een emotioneel verlies dat weer aangeraakt wordt op je werk of met je klanten.

Wat zien we niet...Focus2

4 belangrijke oorzaken:

  • Schaamte
  • Twijfel aan jezelf
  • Gebrek aan motivatie
  • Angst om te falen

Een voortdurend gebrek aan focus laat zich zien in perfectionisme, uitstelgedrag, onvoldoende of verbroken verbinding in werk en privé, emotionele en rationele verlamming, paniekaanvallen, angstaanvallen, depressie en burnout. Daarnaast werkt gebrek aan focus verslavingen in de hand, aan drugs, drank, seks, shoppen, eten, afvallen, binge-watchen et cetera.

Schaamte

Schaamte bestaat in essentie uit de gevoelens, gedachten en de diepgewortelde overtuigingen over jezelf waarmee je jezelf saboteert; niet goed genoeg; een mislukking; een incompetent, incapabel, slecht persoon; waardeloos; een nepperd; aangeschoten wild. Je houdt iedereen voor de gek door ze te laten geloven dat je iets anders bent dan deze innerlijke gevoelens. Ongeacht wat je doet, het is nooit genoeg om deze gevoelens van schaamte kwijt te raken. Onder de juiste omstandigheden kunnen deze gevoelens je gemoed plotseling overstromen.

Zelftwijfel

Als naaste familie van de schaamte is zelftwijfel een knagende onderstroom in je hoofd die je vertelt dat je incapabel, incompetent en/of ongekwalificeerd bent voor je functie, voor het nemen van een besluit of voor volgende stap in je carrière. Je bent altijd onzeker over elke beslissing die je neemt. Je mist zelfvertrouwen en zicht op je rol en je positie op je werk. Deze onzekerheid steekt de kop op als je enige vorm van beslissing moet nemen of commitment of grenzen moet aangeven naar een medewerker of een klant. Zelftwijfel gaat over geen grenzen kunnen trekken.

Gebrek aan motivatie

Er is veel onderzoek gedaan naar de dynamiek rondom motivatie en het komt erop neer dat datgene waar je naar verlangt je ‘stuwkracht’ wordt. Er zijn veel verschillende gebieden in iemands leven (persoonlijk, professioneel, relationeel  en financieel) die elk hun eigen motivatie, behoeften en verlangens kennen. Het is belangrijk om te weten wat jou beweegt op dagelijkse maar ook op jaarlijkse basis, zodat je jezelf eraan kunt verbinden. Als je jezelf hebt verbonden met deze kennis, pas dan kun je realiseren wat je verlangt. Gebrek aan motivatie hangt sterk samen met onvoldoende betekenisgeving (zie de 5e oorzaak hieronder).

Angst om te falen

Het is van belang om te onthouden dat falen een relatief begrip is – er is werkelijk geen richtlijn of standaard voor professioneel of persoonlijk falen. Bij voorbeeld het succes van de ene man/vrouw zou heel goed het falen van een andere man/vrouw kunnen zijn. Ieder individu zal voor zichzelf de angst om te falen in zijn eigen historisch perspectief moeten zetten.

Mannen en vrouwen die verlamd raken door de angst om te falen hebben, helaas, ook met de bovenstaande 3 thema's te maken. De fout die velen maken is dat ze hun eigen carrièreontwikkeling afzetten tegen andermans ontwikkeling en dan zichzelf de maat nemen en veroordelen als onvoldoende succesvol.

Echter de regels, overtuigingen en doelen van succes zijn strikt persoonlijk en wortelen in de relatie met je vader. Iedere vader-dochter en vader-zoon relatie kent een specifiek begrip (al dan niet uitgesproken) van wat falen is en wat niet. Jouw persoonlijke motivatie, bereidheid om risico’s te nemen, carrière keuzes en emotionele gezondheid spelen allemaal een rol bij jouw mate van angst in de werksituatie.

focus1De 5e reden

Gebrek aan zicht op je 'purpose' of 'betekenis' als leider. Wat is het unieke dat jij met je meebrengt en wat, dwars door alles heen, maakt dat jouw leven zin heeft? Het gaat over het nieuwsgierige kind in jou. Over keuzes maken met je hart in plaats van de rationele uitweg volgen als het eigenlijk niet goed voelt. Het gaat dus over kiezen en verliezen, over voorbij de angst op afwijzing doen wat je te doen hebt.

Door zicht te krijgen op je 'purpose' of 'roeping' en die steeds meer te gaan leven, hef je een aantal van de (zo niet alle) bovenstaande belemmeringen op. Maar hoe doe je dat nou? Wat vertellen de eerste vier oorzaken jou nou of je heden en verleden? Hoe deal je daarmee? Wat kunnen anderen daarvan leren?

Daarover ga ik graag met jou en andere leiders in gesprek. Waarbij ik je meeneem aan boord van mijn zeilboot en je ook mijn persoonlijke verhaal rondom mijn zoektocht naar mijn focus en mijn 'purpose' zal delen.

What's in it for me?

Onderzoek wijst uit dat leiders die hun medewerkers laten zien dat ze focus hebben en hun 'purpose' kennen en dat ook communiceren, substantieel meer betrokkenheid en werktevredenheid in hun organisatie creëren en substantieel minder verloop van personeel kennen.

Ook blijkt uit onderzoek dat mensen niet een bedrijf verlaten maar hun leider of leidinggevende. Dat maakt het voor elke leider relevant aandacht te besteden aan deze thema's en om te onderzoeken hoe hij/zij meer focus kan aanbrengen. Zeker in deze tijd waarin goed personeel schaarser wordt en de kosten van uitval en verloop steeds hoger.

Hoe meer je weet over je eigen vermogen om focus te houden en je 'purpose' te leven, des te meer kun je ook je medewerkers begeleiden en uitdagen op deze thema's en voorkomen dat ze bijvoorbeeld bore-out of burn-out raken.

Verder praten op het water

Tijdens vier 'vaartochten met focus' op verschillende data dit jaar, ga ik hierover graag met jou en andere leiders in gesprek. Nieuwsgierig geworden?

Meer informatie? Klik hier

Meld je aan voor 17 mei of een latere datum

Heb je een vraag? Stuur een mail!

Bronvermelding: The Father Factor, Stephan Poulter PhD - Leading from Purpose, Nick Craig
The Father Factor verschijnt in 2019 in de Nederlandse vertaling bij Circle Publishing

 

5 redenen waarom leiders focus verliezen