Secure bases en transitie

Mijn visie op leiderschap en transitie

Ik vind het belangrijk je te laten weten waarop mijn werkwijze gestoeld is en welke visie daaraan ten grondslag ligt.

Ik ben opgegroeid in een gezin waarin wantrouwen de norm was. Daarvan heb ik de nare gevolgen aan den lijve ondervonden. Dat maakte dat ik zo rond mijn 18e besloten heb niet wantrouwend in het leven te willen staan. Maar vanuit het vertrouwen in het goede te willen leven, hoe vaak ik daarmee ook mijn neus zou stoten. En ja, ik heb mijn neus vaak gestoten. Maar ik heb er ook heel veel voor terug gekregen, als leider en als mens.

In mijn hele werkzame leven is mijn motto: eerst vertrouwen geven en daarna pas terug verwachten. Daaraan heb ik later het begrip compassie gekoppeld: tegelijk 'caring' en 'daring' zijn voor de individuele medewerker én voor de organisatie. 

Secure base leiderschap sluit daar naadloos op aan: een secure base is een persoon, plaats, doel of object, dat ons een gevoel van bescherming, veiligheid en zorg verschaft. Het biedt een bron van inspiratie en energie voor uitdaging, onderzoek, het aangaan van risico's en het zoeken van nieuwe uitdagingen.

Dus, een secure base leider, of zoals ik het noem een verbindend leider, kan voor zijn collega's en medewerkers een secure base zijn. Hij biedt veiligheid (vertrouwen en vertrouwd worden) en is '100% caring' en '100% daring'. Hij leidt met compassie: geeft zorg als het nodig is en daagt uit om te ontwikkelen, te ontdekken en succes van de organisatie te vergroten.

Transitie is een wezenlijke verandering die op de essentie van de persoon of de organisatie ingrijpt. Die zichtbaar is aan de 'buitenkant' en onomkeerbaar is aan de 'binnenkant'. Dat maakt een transitie ook een ingrijpende gebeurtenis die met zorg begeleid mag worden.

Leiderschapsontwikkeling en organisatieontwikkeling zijn voor mij geen 'kunstjes' of 'vaardigheden'. Het zijn ingrijpende processen die over het wezen van het individu of de organisatie gaan, waarbij je de emotie durft aan te raken en niet alleen maar 'rationeel' een verandering doorvoert.

Waarom secure bases belangrijk zijn

De mens is een sociaal wezen dat voor zijn overleven (zeker in eerste aanleg) is aangewezen op de hechting aan anderen en de verbintenis die nodig is om hulp te krijgen en uitgedaagd te worden op eigen benen te staan. En dat patroon is door het verdere leven eigenlijk niet anders. Ga maar na: wie heeft er niet behoefte aan mensen waarbij je kunt schuilen, bij wie je je verhaal kwijt kunt, aan wie je een voorbeeld kunt nemen en van wie je de energie krijgt om nieuwe uitdagingen aan te gaan?

In organisaties is dat niet anders: mensen in de organisatie hebben behoefte aan leiders die een secure base voor ze zijn. Door wie ze zich gezien weten, door wie ze zich vertrouwd weten en door wie ze zich laten uitdagen. En wat krijg je daarvoor terug, als leider en als mens? Vertrouwen, loyaliteit, creativiteit en passie voor het doel waar je met elkaar naar streeft.

Dit mechanisme staat los van omvang of type organisatie of levensfase van de organisatie. Het heeft 1-op-1 te maken met verbindend leiderschap.

Heb ik dit nu allemaal zelf bedacht? Nee, natuurlijk niet. De wetenschappelijke onderbouwing voor deze kennis is al gelegd in de tweede helft van de vorige eeuw. Onder andere door John Bowlby. Hij onderzocht onze menselijke behoefte om ons te hechten en te verbinden. En het belang van secure bases voor onze ontwikkeling en onze gezondheid. Maar ook wat het betekent om secure bases niet te hebben of te verliezen. En dat gebeurt ons allemaal!

Ken je secure bases en de verliezen die je geleden hebt

Aanknopingspunt voor leiderschapsontwikkeling zijn je levenslijn, een overzicht van jouw secure bases en de Transitiecirkeltransitiecirkel.

Die transitiecirkel benoemt aspecten waar elk mens in zijn leven feitelijk continu mee bezig is: ontmoeten, hechten, verbinden, verliezen, rouwen, betekenis geven. Het leven is er vervuld mee en ieder mens is op meerdere van deze aspecten in verschillende relaties bezig deze cirkel te 'doorlopen'.

Door je eigen levensverhaal op te tekenen en te koppelen aan je secure bases, krijg je inzicht in hoe jouw eigen emoties, gedrag en mechanismen in het hier en nu gebaseerd zijn op je geschiedenis. Waar ze voor je werken en waar ze tegen je werken.

En daar zit de winst! Want het 'tegenwerken' is vaak onbewust en automatisch. Om maar een voorbeeld te noemen: de lat heel hoog leggen en veel van jezelf eisen kan je heel ver brengen, maar je kunt er ook letterlijk aan onder doorgaan. Wellicht omdat je eigenlijk bezig was je vader te bewijzen dat je zijn waardering en trots wel waard bent. En niet omdat je er werkelijk energie van krijgt om jezelf steeds hogere eisen te stellen.

Tijdens trainingen en coaching behandelen we wezenlijke vragen die leiders zichzelf mogen stellen:

  • Hoe ontmoeten mensen jou? In hoeverre stel jij je open? Hoe voelt 'ontmoeten' voor jou?
  • Op wat voor manier hecht jij je? Kunnen mensen zich bij jou veilig voelen? Voel jij je veilig bij anderen?
  • Wat betekent verbinden voor je? En hoe doe je dat met mensen die je in je werk tegenkomt en waar je mee moet samenwerken?
  • Het leven is doorspekt met verliessituaties, soms klein, soms groot. Hoe ga jij om met verlies en hoe help je anderen ermee om te gaan?
  • Rouw is een werkwoord. Verlies of verandering in situaties levert emoties op en afhankelijk van de zwaarte van het verlies en afhankelijk van de persoon vraagt rouw aandacht, ruimte en rituelen. Ben jij je als leider bewust van rouw en faciliteer je dat?
  • Alvorens een nieuwe ontmoeting of nieuwe situatie volledig geaccepteerd kan worden, moet het 'oude' echt een nieuwe plek krijgen. Zodat het er nog mag zijn, maar het nieuwe niet meer in de weg staat. Hoe doe jij dat, betekenisgeven? Voor jezelf en in je organisatie.

Effectief leiderschap is essentieel voor succesvolle organisaties en voor het omgaan met verandering, iets dat in elke organisatie van wezenlijk belang is.

Van visie op leiderschap naar professioneel coachen

Als ondernemer en directeur heb ik in diverse organisaties mijn visie op leiderschap kunnen voorleven, verfijnen en toepassen. Bij de School voor Transitie heb ik mijn professionele opleiding tot gecertificeerd Secure Base Coach gevolgd. En door de samenwerking met de School voor Transitie te vervolgen wordt die ontwikkeling ook onderhouden. Door intervisie met collega coaches houd ik mezelf scherp. Door supervisie onder begeleiding van een ervaren docent/coach blijf ook ik werken aan mijn eigen ontwikkeling als mens en als coach. En in de contacten met klanten/coachees en tijdens trainingen leer ik elke dag meer over wat het betekent om mens te zijn en om leider van jezelf en anderen te zijn.

Geprikkeld om eens te bespreken wat dit voor jou of jouw organisatie kan betekenen? Ik kom graag kennismaken.
Neem hier meteen contact op om een afspraak te plannen.