Word een secure base leider

Waar gaat leiderschapsontwikkeling over?Leaderschip1

Het onderzoeken van ons vermogen ons te verbinden, vertrouwen te geven én om anderen uit te dagen om het beste uit zichzelf te halen. En datgene te doen wat nodig is om daarin succesvol te worden, zodat we een secure base kunnen zijn voor onze medewerkers/collega's/patiënten/leerlingen/ partner/kinderen/...

Waarom is leiderschapsontwikkeling nodig?

Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen niet een baan verlaten, maar een baas. Dat ze niet burn-out raken van te hard werken, maar van niet gezien worden, van niet vertrouwd worden of van werk dat geen betekenis heeft. Dat ze onderpresteren - ook naar klanten! - als ze zich niet verbonden voelen met hun leider en met de organisatie. Dat leiders die falen zich niet kunnen verbinden met de mensen in hun organisatie, klanten of andere stakeholders.

Het is een hardnekkige mythe te denken dat leiderschap aangeboren is. Leiderschap bestaat uit een verzameling gedragingen die je moet aanleren, vanaf je jeugd en gedurende de rest van je leven. Je kunt oude patronen doorbreken en nieuwe vormen.

Waaruit bestaat leiderschapsontwikkeling?

Er zijn 3 stappen te onderscheiden in de begeleiding die wij bieden:

  1. Onderzoeken van hoe je geworteld bent als mens en als leider - wat heb je zoals geleerd tijdens je leven, waardoor je nu bent zoals je bent? Wie waren/zijn je secure bases?
  2. Onderzoeken hoe zich dat vertaald heeft in de 9 leiderschapskenmerken die een 'caring en daring' leider kenmerken - wat voor leider ben je geworden? Waarin was je succesvol en waarin niet? Wat is er nodig om succesvoller te worden?
  3. Vaststellen wat je te doen hebt om 100% caring en 100% daring te kunnen zijn, om je beter te verbinden, om succesvoller te worden. En om daarin te oefenen en waar nodig hulp te vragen van secure bases.

Vertrouwen is de basis voor veiligheidWat hebben 'secure bases' met leiderschap te maken?

Ieder mens - ook jij - heeft de aangeboren behoefte om zich veilig en vertrouwd te voelen én om uitgedaagd te worden de wereld te ontdekken en zichzelf te ontplooien.  En aan de veiligheid en de bedding om, als het tegenzit, op terug te kunnen vallen. Om vervolgens weer risico te kunnen nemen en het leven weer te omarmen. Een secure base biedt precies die bedding én uitdaging.

Als jij een secure base voor je medewerkers/collega's/patiënten/leerlingen/kinderen kunt zijn, geef je ze een bedding van waaruit ze het beste uit zichzelf kunnen halen en ze daar ook verantwoordelijkheid voor nemen.

Welke trajecten zijn er?

Individuele begeleiding bij leiderschap

Op weg naar een secure base organisatie