Word een secure base leider

Leiderschapsontwikkeling is een reis zonder einde...Leaderschip1

Het is een reis die de moed vraagt om te veranderen, transities door te maken en te leiden door het voorbeeld te geven. Het vraagt een regelmatig onderzoeken van je vermogen je te verbinden met anderen, ze vertrouwen te geven én om ze uit te dagen om het beste uit zichzelf te halen.

Het vraagt je om hierop te reflecteren, te leren, te oefenen en datgene te doen wat nodig is om daarin succesvol te worden, zodat je een secure base kunt zijn voor je medewerkers/collega's/patiënten/leerlingen/ partner/kinderen/...

Waarom is leiderschapsontwikkeling nodig?

Uit onderzoek blijkt steeds duidelijker:

 • 70% van de meeste mensen verlaat niet een baan, maar een 'baas'
 • mensen raken niet burn-out van te hard werken, maar van niet gezien worden, van niet vertrouwd worden of van werk doen dat geen betekenis heeft;
 • mensen onderpresteren - ook naar klanten! - als ze zich niet verbonden voelen met hun leider en met de organisatie
 • leiders die falen blijken zich veelal niet te kunnen verbinden met de mensen in hun organisatie, klanten of andere stakeholders.

Het is een hardnekkige mythe te denken dat leiderschap aangeboren is. Leiderschap bestaat uit een verzameling gedragingen die je moet aanleren, vanaf je jeugd en gedurende de rest van je leven. Je kunt oude patronen doorbreken en nieuwe vormen.

Het is ook geen geheim dat ook veel leiders ervaring hebben met:

 • eenzaamheid
 • gebrek aan focus
 • verstoorde balans werk/privé
 • gebrek aan zingeving of 'purpose'

De ontwikkeling tot secure base leider helpt je beter in je vel te zitten als mens en als leider en het helpt je succesvollere organisaties te creëren!

Waaruit bestaat de ontwikkeling tot secure base leider?

Er zijn 3 stappen te onderscheiden in de begeleiding die wij bieden:

 1. Onderzoeken van hoe je geworteld bent als mens en als leider - wat heb je zoals geleerd tijdens je leven, waardoor je nu bent zoals je bent? Wie waren/zijn je secure bases?
 2. Onderzoeken hoe zich dat vertaald heeft in de 9 leiderschapskenmerken die een 'caring en daring' leider kenmerken - wat voor leider ben je geworden? Waarin was je succesvol en waarin niet? Wat is er nodig om succesvoller te worden?
 3. Vaststellen wat je te doen hebt om 100% caring en 100% daring te kunnen zijn, om je beter te verbinden, om succesvoller te worden. En om daarin te oefenen en waar nodig hulp te vragen van secure bases.

Vertrouwen is de basis voor veiligheidWat hebben 'secure bases' met leiderschap te maken?

Ieder mens heeft de aangeboren behoefte om zich veilig en vertrouwd te voelen én om uitgedaagd te worden risico te nemen en zichzelf te ontplooien. Een secure base biedt precies die bedding én uitdaging.

Als jij een secure base voor je medewerkers/collega's/patiënten/leerlingen/kinderen kunt zijn, geef je ze een bedding van waaruit ze het beste uit zichzelf kunnen halen en ze daar ook verantwoordelijkheid voor nemen.

Onze leiderschapsontwikkeling is gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten en geinspireerd door werk van o.a. George Kohlrieser, Neil Craig, Robert Neimeijer, Stephan Poulter, e.v.a.

Welke trajecten zijn er?

Individuele leiderschapsprogramma

Op weg naar een secure base organisatie