Op weg naar een secure base organisatie

Van Human Resource naar Human Capital

Het hoeft geen betoog dat organisaties van vandaag een grote uitdaging hebben om de juiste mensen te vinden, te binden en te behouden.

Daarnaast is het ondernemingsklimaat uitdagend, gaan veranderingen snel en vragen klanten veel van organisaties.

Alle reden dus om je organisatie zo in te richten dat je medewerkers zich veilig weten en uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen. En dat vraagt om 'caring en daring' leiderschap. Om leiders die een secure base voor de organisatie willen zijn en wellicht de organisatie als geheel tot secure base willen transformeren.

Samenwerking met De School voor Tranisitie

Voor het begeleiden van organisaties en in-company trajecten werkt Michiel Soeters samen met De School voor Logo DSvTTransitie. Hierdoor wordt een traject voor een organisatie gedragen door een ervaren groep trainers en coaches. Dit betekent continuiteit, vakkundigheid op diverse specialismen, kwaliteitsbewaking en de laatste kennis op het gebied van leiderschapsontwikkeling, transitiebegeleiding, verlies en verandering in organisaties. Niet in de laatste plaats door de link die De School voor Transitie heeft het met International Management Development Centre (IMD) in Lausanne (Zwitserland).

Transitie vraagt partnerschap

Het ontdekken van wat Secure Base Leiderschap voor je organisatie betekent en hoe je dat vervolgens integreert om een secure base organisatie te worden, is geen 'project'. Het is een transitie die tijd nodig heeft, die vraagt dat directie en management werkelijk 'inchecken' en die de bereidheid vraagt om het proces te zien als een ontdekkingstocht.
Een ontdekkingstocht waarvan de ervaring intussen leert dat het organisaties menselijker maakt en succesvoller. En dat de organisatie een magneet wordt voor medewerkers die bij de organisatie passen... En dat heeft weer zijn weerslag op de relaties met klanten en leveranciers.

Fasering

De transitie naar secure base organisaties verloopt grofweg in 3 fases:

  1. Directie en (top)management volgen een workshop 'Secure Base Leiderschap';
  2. De organisatie wordt betrokken bij het invulling geven aan de Secure Base Organisatie;
  3. Er wordt een programma over langere termijn uitgerold om met doeltreffende frequentie inspiratie, begeleiding en dialoog te bieden.

We gaan graag in gesprek met je om samen te onderzoeken op welke wijze jouw organisatie een secure base kan worden voor medewerkers, klanten en leveranciers.

Neem gerust contact op voor een verkennend gesprek! Bel 06-50807558.