Leren van en met elkaar

Naast individuele begeleiding biedt GeenManOverboord een aantal leerervaringen in groepen aan. Leren in een groep geeft - zeker als het gaat om thema's rondom leven en leiderschap - een verdiepende dynamiek.secure bases 2

'The trigger is in the tribe' - vreugde vieren en verdriet dragen, moed tonen en jezelf laten uitdagen. Dat werkt het beste in gezelschap. Maar ook zien dat je niet alleen bent in je worsteling die het leven soms meebrengt. En je laten raken door het verhaal van een ander en daardoor ook je eigen verhaal weer in een nieuw licht kunnen zien. En plezier maken gaat ook beter in een groep!

Er is veel meerwaarde in het werken met groepen en teams. Daarin bieden we verschillende leerervaringen aan: vaartochten, lezingen en workshops.

Workshops

Lezingen

Vaartochten

 

GeenManOverboord met een groep = samen leren en plezier maken!